Згода Користувача на обробку персональних даних.

Я добровільно надаю дозвіл на використання та обробку (включаючи, але не обмежуючись наступними діями, - збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення) моїх персональних даних Продавцем (далі – «Володілець персональних даних»/ «Володілець») з метою забезпечення реалізації цивільно-правових відносин, надання/отримання та здійснення розрахунків за придбані товари та на виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Я також добровільно погоджуюсь на право Володільця передавати мої персональні дані будь-якій(им) третій(ім) особі(ам) без будь-яких додаткових дій з боку Володільця відносно Мене (наприклад, отримання попередньої згоди Користувача на передачу таких даних), не змінюючи при цьому мети їх обробки та за умови, якщо зазначена(і) третя(і) особа(и) взяла(и) на себе зобов'язання щодо забезпечення виконання вимог цієї Політики, Положення про порядок обробки персональних даних (далі – «Положення»), Закону України «Про захист персональних даних», включаючи, але не обмежуючись випадками перевірок зазначених мною в Формі реєстрації Користувача персональних даних та не заперечую проти передачі моїх персональних даних для можливого необхідного з'ясування моїх персональних даних третім особам, під якими розумію: оператори мобільного та поштового зв’язку, інші фізичні та/або юридичні особи.

Збирання персональних даних.

В разі успішної реєстрації на сайті нашого інтернет-магазину, Володілець збирає особисту інформацію щодо конкретного Користувача та загальні дані.

Наприклад, ім'я, адреса, номер телефону, e-mail, тощо, - особиста інформація стосовно конкретного Користувача. Особиста інформація може бути отримана лише добровільно та виключно з бажання Користувача, наприклад, при реєстрації на сайті інтернет-магазину або вказуючи ім'я та адресу із запитом на отримання подальшої інформації від нашого інтернет-магазину. Вам не потрібно реєструватися та/або надавати таку інформацію для перегляду сайту та отримання доступу до змісту сайту інтернет-магазину.

Володілець має право зберігати Персональні дані стільки, скільки необхідно для реалізації мети, вказаної у цій Політиці або у строки, встановлені чинним законодавством України або до моменту видалення Вами цих даних.

Всі дії Володільця щодо обробки персональних даних Користувачів здійснюються відповідно до цієї Політики, Положення про порядок обробки персональних та відповідно до законодавства України про захист персональних даних.

Зміни і доповнення до персональних даних.

Користувач, який успішно зареєструвався на сайті інтернет-магазину може вносити зміни до своїх персональних даних або звернутися до Володільця з письмовою вимогою щодо зміни таких своїх персональних даних.

Права Користувача.

Щоб зареєструватися на сайті інтернет-магазину, Користувач повинен ознайомитися та висловити свою повну згоду з правами та обов’язками щодо обробки персональних даних, які зазначені в цій Політиці, Положенні, ст. 8 З.У. «Про захист персональних даних».

Користувач має право звернутись до Продавця за контактами, зазначеними у відповідному розділу інтернет-сайту для отримання інформації щодо (додатково до інформації, яка зазначена у цій Політиці та Положенні):

  • джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження Володільця персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
  • умов надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
  • механізму автоматичної обробки своїх персональних даних.

Користувач має право:

  • отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
  • пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних Володільцю персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
  • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
  • звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;
  • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
  • вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
  • відкликати згоду на обробку персональних даних шляхом заповнення відповідної Форми на сайті інтернет-магазину.

Відповідно до ч.1 ст. 7 Закону України «Про захист персональних даних» Володілець не обробляє персональні дані про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров’я, статевого життя, біометричних або генетичних даних.

Використання персональних даних працівниками нашого інтернет-магазину, пов'язаних з персональними даними, здійснюється лише відповідно до їхніх професійних, службових та трудових обов'язків згідно з цієї Політикою, Положенням та відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Наші працівники ознайомлені з цими Правилами, Положенням та своїми зобов'язаннями щодо не розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв'язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов'язків, крім випадків, передбачених законом. Таке зобов'язання чинне після припинення ними діяльності, пов'язаної з персональними даними, крім випадків, установлених законом.

Якщо Ви не погоджуєтеся з будь-якою з умов даної Політики та/або Положення, будь-ласка, не надавайте особисту інформацію.

Згоду на використання Вашої особистої інформації Ви можете відкликати в будь-який момент. Для цього достатньо надіслати повідомлення електронною поштою, з поміткою в темі листа «Персональні дані», за адресою: sales@partizanstore.ua